Hieronder vindt u het overzicht eenmalige baten en lasten van deze jaarrekening.