Een verplicht hoofdstuk in de jaarrekening is de single informatie single audit (SiSa). Met de SiSa wordt de verantwoording afgelegd over ontvangen subsidies in het boekjaar.