De raad van Medemblik. Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders, besluit op 5 juli 2018:

1.   De jaarrekening 2017 vast te stellen.

Het positieve resultaat ad € 2.030.000,- te storten in de algemene reserve.