Inleiding

Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.  Verbonden partijen een publieke taak voor ons uit. In een aantal gevallen heeft het Rijk zelfs verplicht gesteld dat een verbonden partij deze taak voor ons uitvoert.

Nota verbonden partijen
Op 6 maart 2014 stelde de raad de visie over de verbonden partijen vast. Dit deed hij bij de vaststelling van de 'Nota Verbonden Partijen'. Deze nota bevat ook een lijst van de verbonden partijen.
De raad stelde op 9 maart 2017 de notitie 'Toezicht op verbonden partijen' vast. We werken deze notitie binnenkort verder uit.