6. Betaaldiscipline

Het Rijk bepaalde dat we binnen 30 dagen na ontvangst van een factuur moeten betalen. Zonder zwaarwegende reden leidt het niet op tijd betalen tot een boete en boeterente. In de afgelopen jaren ontvingen we nog geen claim. We betaalden bijna 95% van de facturen binnen de 30 dagen. We zetten daarmee de lijn van voorgaande jaren door.