2. Ontwikkelingen informatiemanagement

Aansluiting basisregistraties
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. Hierin leggen we objecten eenduidig vast. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, wegen, water en groen. Volgens het Rijk zijn gemeenten een van de bronhouders. We werden in 2017 volledig opgenomen in deze landelijke voorziening. Daarmee zijn we nu volwaardig bronhouder.
In 2017 sloten we ook aan op de landelijke voorziening WOZ. Hierdoor zijn nu alle WOZ-waarden voor iedereen beschikbaar op de website www.wozwaardeloket.nl.

Office migratie
Als tussenstap naar een moderne ICT-werkplek maakten we de overstap naar Office 2010. Hiermee gebruiken nu alle DeSom-gemeenten dezelfde versie. Daarmee kunnen we gezamenlijk verdere stappen zetten.

Harmonisatie informatielandschap Westfriesland
In 2017 draaide Medemblik volledig mee in dit Westfriese programma. Dit leidt ertoe dat gemeenten steeds meer hun krachten bundelen. Dit geldt voor de gebieden informatiemanagement, informatiearchitectuur, inkoop,  informatiebeveiliging en privacy. Alleen onder voorwaarden starten we nu nog zelfstandige digitaliseringsprojecten. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst is dit onderwerp besproken.

Nieuwe Website www.medemblik.nl
We leverden een nieuwe website voor onze gemeente op. Dit project vloeide voort uit het programma Harmonisatie informatielandschap Westfriesland. En is een van de eerste succesvolle projecten uit dit programma. Deze website fungeert als model voor alle Westfriese gemeenten.