5. Verantwoording uitvoering archiefwet

In 2017 beoordeelde de provincie, als toezichthouder onze gemeente op de uitvoering van de Archiefwet. De belangrijkste bevindingen en aandachtspunten waren:

  • dat we ons goed voorbereiden op de invoering van de AVG. Zie ook hiervoor;
  • dat de bewerking en overbrenging van archiefbescheiden op schema ligt;
  • dat we de bewerking en overbrenging van de archiefperiode 1990 – 2006 in plande;
  • dat we voor het kwaliteitssysteem een kader opstelde.
  • dat we een nulmeting uit moeten voeren op de kwaliteit van de informatie van een deel van onze processen;
  • dat we een bewaar- en beheerstrategie op moeten stellen voor het beoogde e-depot;
  • dat we het overzicht van applicaties moeten uitbreiden door de komst van de AVG.

We gaan het komend jaar met de aandachtspunten aan de slag.