Rente- en financieringsbeleid

De kapitaalmarktrente was ook in 2017 historisch laag. Onder invloed van de economische situatie hield de Europese Centrale Bank (ECB) de rente laag. De actualiteiten rond het rentebeleid van de ECB hielden we scherp in de gaten.
We kozen ervoor om tekorten in geld aan te vullen met kortlopende financiering. Dit vanwege de lage rente. En, omdat we alleen voor de korte termijn onvoldoende geld hadden.