Bouwgrond in exploitatie

Resultaten en prognoses

Volgens de BBV mogen we gronden indelen in de categorieën ‘gronden in exploitatie’ of ’strategische gronden’. Op dit moment hebben we 24 plannen in exploitatie. Daarnaast ontwikkelen ontwikkelaars 13 plannen.
In 2017 behaalden we de volgende resultaten:

De resultaten kunnen we als volgt verklaren:

Voorzieningen
Indien de prognose van een grondexploitatie een verlies laat zien dient een voorziening te worden getroffen. Vanwege de negatieve vooruitzichten zijn in het verleden voor de onderstaande grexen voorzieningen getroffen. Deze grexen naderen het einde en er kan met een redelijke zekerheid iets worden gezegd over het uiteindelijke resultaat. Bij 3 van de 4 grexen is het uiteindelijke resultaat conform het destijds negatieve vooruitzicht. De grex Hieronymus wordt gunstiger afgewikkeld.Zie onderstaand overzicht.

We actualiseerden de prognoses van ons grondexploitaties. Deze prognoses leveren een positief eindresultaat op. We verwachten nog positieve resultaten van € 1.900,-. Bij een aantal  projecten moet de grondverkoop nog starten.

Een overzicht van de woningexploitaties in onze gemeente vindt u onder Overzicht.