5. Winstneming

Vindt plaats bij:

  • complexen die worden afgesloten;
  • complexen waarbij vooraf vaststaat dat we winst kunnen nemen. Dit doet zich voor wanneer de opbrengsten zeker zijn en de uitgaven geen verrassingen meer bevatten. Die winstneming verspreiden we over de jaren waarin de verkopen plaatsvinden.