Bedrijven in exploitatie

Op dit moment exploiteren we vier bouwterreinen. We berekenden de prognose op deze gronden opnieuw. Dat levert een positieve verwachting op van € 890,-. De uitgifte van het bedrijventerrein trekt gestaag aan.

Daarnaast exploiteren projectontwikkelaars een aantal terreinen in de gemeente.

Een overzicht van de exploitaties van bedrijventerreinen in onze gemeente vindt u onder Overzicht.