Baten en lasten

Het overzicht bevat de het verplichte overzicht taakvelden.