Toelichting

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 285.000,-. Hieronder vindt u een overzicht met de verschillen.

TV

Analyse programma 2

4.2

De Bloesem – optimaliseren klimaatinstallatie
De raad stelde eind 2017 gelden beschikbaar voor de optimalisering van de klimaatinstallatie van De Bloesem. Deze gelden maakten we nog niet helemaal op.

70

4.2

Organisatieontwikkeling
We maakten niet alle gelden op voor de ontwikkeling van de organisatie.  Hierdoor onttrekken we ook minder geld uit de reserve. Zie ook programma 1.

39

4.3

Leerlingenvervoer
Vorig jaar besteedden we het leerlingenvervoer opnieuw aan. We maakten nieuwe afspraken over het verdelen van de kosten over de deelnemende gemeenten. Dit leidt tot een voordeel.

98

5.2

Salarissen
We maakten meer kosten aan salarissen (verklaring nog aanpassen aan analyse sociaal domein).

-171

5.2

Afschrijvingslasten De Dres
De totale realisatie van De Dres kostte minder geld dan geraamd. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten lager uit.

48

Div

Sociaal Domein
In de Herfstnota 2017 verwachtten we een nadeel op de beschikbare middelen van het sociaal domein. Bij het opmaken van deze jaarrekening bleek dit nadeel iets lager uit te komen.

168

Div

Overige verschillen
Kleine verschillen veroorzaken een voordeel.

33

Totaal

285