2 Hondenbelasting

Deze belasting hieven we van iedere houder van een hond of een kennel. We controleerden opnieuw 1/3 van het adressenbestand. Daarmee garandeerden we de volledigheid van de belastingplicht.