Totaaloverzicht

Hieronder vindt u een totaaloverzicht de werkelijke opbrengsten 2017. Deze vergelijken we met de verwachte opbrengst: