Heffingen

Heffingen zijn rechten en leges waar diensten tegenover staan. Per heffingssoort geven we een korte omschrijving. De opbrengst van de heffing mocht niet meer bedragen dan de kosten die de gemeente hiervoor maakt. De raad streeft naar kostendekkende tarieven. Daarbij vindt hij het belangrijk dat deze zo laag mogelijk en doelmatig zijn.