5 Berekening kostendekkendheid

In de hierna volgende overzichten laten we zien in hoeverre onze heffingen kostendekkend zijn. Daarbij geven we u het volgende mee:

  • de raad vindt een tarief kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90% en 95%;
  • ook gaf de raad voor een aantal producten aan dat we geen kostendekkend tarief in rekening brengen, zie hiervoor. Wanneer we deze producten niet meetellen dan komt de kostendekkendheid uit op 95%. Zie hieronder het overzicht kostendekkendheid leges;
  • we onderzochten de kostendekkendheid van de lijkbezorging. De tarieven zijn nu niet kostendekkend. De raad besloot om deze stapsgewijs te verhogen. In 2019 komen we dan uit op een kostendekkend tarief;

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het overzicht op de volgende bladzijde geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.

Bedragen * € 1.000,-