Belastingen

Belastingen zijn algemene dekkingsmiddelen waarvan de gemeente zelf bepaalt waarvoor ze worden gebruikt. Dit zijn de onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, watertoeristen-, toeristen- en forensenbelasting.
In december 2016 stelde de raad de diverse belastingtarieven voor 2017 vast.