3 Watertoeristen-, toeristen- en forensenbelasting

We hieven deze belastingen van personen die niet in de gemeente zijn ingeschreven, maar hier wel verblijven. Zij droegen zo bij in de kosten van gemeentelijke voorzieningen.