Kwijtschelding

Inwoners met een laag inkomen hoefden onder bepaalde voorwaarden het belastingbedrag niet te betalen.  Ze konden kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelasting, hondenbelasting (eerste hond), rioolheffing en afvalstoffenheffing.