Wegen

We zorgden ervoor dat u onze wegen veilig kon gebruiken en voor een goede bereikbaarheid.
Om dat te bereiken beheerden we:

  • 196 km wegen. Daarvan bestaat 75 km uit asfalt en 121 km uit elementenverharding. We onderhielden de wegen op het niveau zoals vastgelegd in het 'Wegenbeleidsplan';
  • parkeervoorzieningen. Parkeervoorzieningen leveren een bijdrage aan een prettig leefklimaat en een goede bereikbaarheid. Bij nieuwe ontwikkelingen stelden we eisen aan de benodigde hoeveelheid parkeervoorzieningen. Het parkeerbeleid ligt vast in de 'nota Parkeernormen Medemblik'.

Bij groot onderhoud en hernieuwde aanleg beoordeelden we of de inrichting nog voldeed aan de eisen van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten.

In 2017 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten uit:

  • onderhoud uit aan de asfaltdeklaag aan de Zeeweg en De Hoek in Wervershoof en aan de Dorpsstraat in Oostwoud;
  • reconstructies uit van de Kerkweg en Oosteinderweg in Wognum en de Compagniesingel en Koningshof in Medemblik.