Kunstwerken

Onder kunstwerken verstaan we civieltechnische bouwwerken, zoals vaste en beweegbare bruggen, schutsluizen, duikers, kade- en oeverconstructies. Het beheer ligt vast in de nota 'Beheerplan Kunstwerken'.
We beheren:

  • 288 vaste en 3 beweegbare bruggen. Daarnaast beheren we 'de Westerhavensluis'. Dit is één van de twee schutsluizen in de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer;
  • 330 duikers. Het onderhoud voerden we gelijktijdig uit met het baggeren van de watergangen;
  • 2.700 m1 kademuur en 5.400 m1 damwand. Hiervan bevindt zich 1.900 m1 kade en 540 m1 damwand in de havens van Medemblik;
  • 27 steigers, 24 stuwen en een aantal plaatsen waar boten het water in kunnen.

In 2017 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten uit:

  • inventarisatie en oplossen problemen aan De Kielkade. Daar waar mogelijk losten we de punten meteen op. Op twee ander locaties kozen we voor een eenvoudige oplossing. We monitoren nu deze locaties. Daarmee beoordelen we of de oplossingen voldoende zijn;
  • in Abbekerk, Medemblik, Nibbixwoud en Wognum vervingen we 100 m damwand.