Gebouwen

We zijn eigenaar van 118 gebouwen. Daaronder bevinden zich:

  • 10 kerktorens;
  • 22 scholen;
  • 2 strategisch aangekochte panden. Van deze aangekochte panden is de bestemming nog niet bekend.

Het beheer is vastgesteld in het 'Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017 - 2025'.

In 2017 voerden we regulier onderhoud. Daarnaast:

  • begonnen we met het uitvoeren van pakket 1 en 2 aan energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis.  Dit vloeit voort uit het raadsbesluit van 5 oktober 2017;
  • onderzochten we de haalbaarheid van pakket 3.