Riolering

We beheerden en onderhielden 350 km riolering, 120 rioolgemalen, 550 minigemalen, 15.500 straatkolken en 18.000 huisaansluitingen. De belangrijkste functies van de riolering zijn zorgen voor volksgezondheid en droge voeten. Het beheer is vastgelegd in het 'Gemeentelijk Rioleringsplan'
We maken onderscheid tussen:

 • vrijverval riolering;
  Deze bestaat uit een stelsel van buizen en putten waarin het afvalwater wordt opgevangen. Rioolgemalen zorgen ervoor dat we het afvalwater naar de zuivering transporteren;
 • mechanische riolering;
  Deze bestaat uit een stelsel van kleine gemaaltjes en drukleidingen. Het ligt in gebieden waar aanleg van vrijverval riolering niet mogelijk of duur is. Het afvalwater verplaatsen we met pompen;
 • drainage;
  Deze bestaat uit een stelsel van waterdoorlatende buizen. Het ligt op plaatsen waar de grondwaterstand anders te dicht bij de oppervlakte komt. Overtollig grondwater wordt in de buizen opgevangen en naar open water getransporteerd.

In 2017 voerden we naast regulier onderhoud de volgende projecten uit:

 • renovatie van circa 30 rioolgemalen;
 • vervangen van stukken riool aan de Jochems in Onderdijk, Kieft in Midwoud en Heemraad Witweg in Oostwoud;
 • inspecteren van ongeveer 9 km riolering. Daarmee houden we zicht op de veroudering van de riolering.