GRIP op Ruimtelijke Projecten

De herinrichting en het beheren van de openbare ruimte doen we niet alleen. Zo houden we rekening met de wensen van onze inwoners. Maar ook stemmen we onze plannen af met andere partijen. Partijen die ook werkzaamheden uitvoeren in onze gemeente, zoals netbeheerders en woningcorporaties. We willen bereiken dat we zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren. Natuurlijk vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de diverse partijen. Deze werkwijze noemen we Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Daarmee willen we het volgende bereiken:

 • een duurzame inrichting;
 • een efficiënte inzet van middelen;
 • het beperken van overlast voor omwonenden.

Om deze plannen samen af te stemmen, stelden we een kernteam samen. Dit kernteam helpt ook bij het uitvoeren van het programma Duurzaam Medemblik. Immers wil het Rijk dat woningen vanaf 2050 afgesloten zijn van aardgas. Om deze transitie te bereiken hebben we onze partners hard nodig.

De volgende projecten startten we in 2017:  

 • In Zwaagdijk-West organiseerden we samen met de dorpsraad een bewonerssessie en een wijkschouw. Met de opgehaalde informatie pakten we een aantal zaken op, zoals:
  • aanpak oversteeksplaats bij de school;
  • herinrichting terrein rondom het dorpshuis;
  • herinrichten Balkweiterhoek;
  • organisatie bijeenkomst over levensloop bestendig wonen.
 • In Medemblik-Centrum organiseerden we een bewonerssessie en vier wijkschouwen. Belangrijke onderwerpen tijdens de bijeenkomsten waren bijvoorbeeld parkeren, afval, inrichting openbaar groen, fietsparkeren en spelen.