Totaaloverzicht

Bedragen * € 1.000,-

Uit de tabel blijkt dat er voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van achterstallig onderhoud. Dit komt vooral doordat we onderhoud uitstellen. Onze nieuwe werkwijze is namelijk dat we de onderhoudsplannen op elkaar afstemmen. Dit leidt tot doelmatige inzet van onze middelen. En, voorkomt overlast bij onze inwoners.