Meubilair

In de openbare ruimte onderscheiden we verschillende soorten meubilair: openbare verlichting, straatmeubilair, parkmeubilair en speeltoestellen.
We beheerden:

 • 9.600 lantaarnpalen. 460 daarvan zijn met LED verlichting uitgerust. Ongeveer de helft van de lantaarnpalen sluit aan op een eigen kabelnetwerk dat bestaat uit 45 kasten en ruim 180 km kabels. We onderhielden de verlichting zoals vastgelegd in het 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017';
 • 20 km hekwerk, 9.500 verkeers-, straatnaam- en verwijzingsborden en 60 kunstobjecten en gedenkmonumenten;
 • 481 banken en 556 afvalbakken;
 • 800 speeltoestellen en 15.000 m2 speelondergrond.

In 2017 voerden we naast regulier onderhoud verschillende projecten uit:

 • vervanging van de verlichting aan de Heem in Twisk, Kerkweg en Oosteinderweg in Wognum, Woudrust in Oostwoud, Koningshof, Compagniesingel, Scheepmakerssingel en Randweg in Medemblik;
 • in gebruik name van een nieuw beheersysteem voor de Openbare Verlichting;
 • 200 meter hekwerk vervangen in Wognum. Deze vervanging vloeit voort uit:
  • de renovatie van het B-veld bij Spartanen;
  • de nieuwbouw aan de Dirk Veermanhof.