Water

Onder water verstaan we sloten, vaarten, kanalen en havens. Voor het onderhoud maken we onderscheid in watergangen en havens.
We hebben:

  • 90 km watergangen met een oppervlakte van 50 ha in onderhoud volgens de eisen van het Hoogheemraadschap. Ook verwerken we verplicht de bagger uit 43 km waterschapssloten;
  • de vaarweg die bestaat uit de havens van Medemblik en het Overlekerkanaal in beheer. Deze vaarweg vormt de verbinding tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer. Het totale wateroppervlak is 15 ha.
  • 42 km beschoeiing en circa 65 km natuurlijke oevers in onderhoud.

In 2017 hebben we naast regulier onderhoud verschillende projecten uitgevoerd en voorbereid, zoals:

  • baggeren sloten in Abbekerk;
  • nautisch baggeren havens en Overlekerkanaal in Medemblik;
  • saneren waterbodem Westerhaven en deel Pekelharinghaven in Medemblik;
  • vervangen van beschoeiing in Andijk en Wognum.