1 Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar:

Kosten onderzoek en ontwikkeling
De investeringen op dit betreft het ontwikkelen van een zaakdossier. Hiermee kunnen we onze inwoners en ondernemers nog beter van dienst zijn.

Bijdragen in activa van derden
Onder de afschrijvingen staat een bedrag van € 6.000,- aan extra afschrijving. Deze afschrijving betreft kosten voor de korte termijn accommodatiebeleid. De laatste uitgaven hiervoor deden we in 2017. Volgens raadsbesluit onttrekken we de kosten uit de algemene reserve.

De belangrijkste investeringen zijn: