Waarborgen

De in de balans opgenomen bedragen voor verstrekte waarborgen aan natuurlijk- en rechtspersonen kunnen we als volgt gespecificeerd:

Voor bovenvermelde leningen staat de gemeente 100% garant, met uitzondering van:

  • WSW; Voor deze lening heeft een gemeente een achtervang functie voor 50%.