6 Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de volgende componenten: